Contact

Secretariaat

Dennelaar 9
5467 JK Veghel
tel: 06-43204804 (Gelieve in de avonduren te bellen)
e-mail: toneelgroep@souffle.nl
kvk: 17137044

Bezoekadres
(Elke woensdagavond van eind augustus t/m januari, tussen 19.30u-22.30u)
Wijkgebouw de spil
De Bunders 5
5467 JZ Veghel
Tel: 0413 362 286

www.despilveghel.nl

 

Bestuur

bestuur@souffle.nl

Voorzitter

Lotte v.d. berg
voorzitter@souffle.nl

Secretaris

Sandra van  ’t Wout
secretaris@souffle.nl

Penningmeester

Yvon Vervoort
penningmeester@souffle.nl

Privacy beleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht op grond van Europese privacywetgeving. Ook Soufflé beheert persoonsgegevens van leden, sponsors, belangstellenden en bezoekers. In de meeste gevallen betreft dit alleen naam, telefoon, adres en/of emailgegevens. Hoe wij met deze gegevens omgaan binnen het kader van de AVG kunt u nalezen in ons privacy beleid. U kunt ten alle tijden de gegevens die wij over u beheren opvragen bij de secretaris en waar nodig correcties aan laten brengen (secretaris@souffle.nl).

Voor het volledige document:Privacy beleid (AVG)